سوابق اجرایی

 1. تحليل،طراحی و پياده سازی سیستم ليبلينگ و بسته بندی نخ (مبتنی بر بارکد) در شرکت نساجی خسروی با قابليت ارتباط آفلاين با نرم افزار مديريت مالی رايورز.
 2. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم ليبلينگ و بسته بندی پارچه (مبتنی بر بارکد) در شرکت نساجی خسروی خراسان با قابليت ارتباط آفلاين با نرم افزار مديريت مالی رايورز.
 3. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم مديريت تعميرات و نگهداری ادواری ماشين آلات در شرکت نساجی خسروی خراسان.
 4. تحليل،طراحی و پياده سازی سیستم حضور و غیاب و کارکرد پرسنلی در شرکت خاوران الياف پارسيان و شرکت نساجی خسروی خراسان.
 5. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم هوشمند برنامه ريزی نيرو انسانی مورد نياز واحد توليد (اضافه کار نوبتی) در شرکت نساجی خسروی خراسان.
 6. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم مديريت قراردادهای پرسنلی در شرکت نساجی خسروی خراسان.
 7. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم ليبلينگ و بسته بندی الياف (مبتنی بر بارکد) در شرکت خاوران الياف پارسيان با قابليت ارتباط آفلاين با نرم افزار مديريت مالی همکاران سيستم.
 8. تحليل،طراحی و پياده سازی سيستم ليبلينگ و بسته بندی تسمه پلاستيکی (مبتنی بر بارکد) در شرکت خاوران الياف پارسيان با قابليت ارتباط آفلاين با نرم افزار مديريت مالی همکاران سيستم.
 9. تحليل،طراحی و پياده سازی نرم افزار حسابداری شايان در تعداد زيادی از فروشگاه های شهرستان نيشابور.
 10. تحليل،طراحی و پياده سازی نرم افزار پيام رسان و تلفن گويا برای دفتر اتحاديه صنف الکتريک شهرستان نيشابور.
 11. تحليل،طراحی و پياده سازی اتوماسیون مرکز پیام تاکسی بیسیم نیشابور ۱۳۳٫
 12. چندین دوره حضور در نمایشگاه بین المللی مشهد
 13. حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز