کتابها

کتاب “کسب درآمد از فضای مجازی”
نویسنده: سیدحسین ابطحی

با توجه به پیشرفت روزانه تکنولوژی و گرایش کار و کسب های مختلف به فضای مجازی و شبکه های مجازی نیاز به آشنایی با این فضا هر روز بیشتر از روز قبل احساس میشود.

📌اگر پسندیدید، پرداخت کنید!
۱۲ هزار تومان
کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۳۳۸۵۷۹۰
پرداخت آنلاین

 

 

کتاب کسب درآمد از فضای مجازی فضای مجازیکتاب الکترونیکسید حسین ابطحی