پروژه سیستم نرم افزاری کنترل تولید ، لیبلینگ ، بسته بندی و کنترل مصرف مواد کارگاه تولید ظروف پلاستیکی

 

یکی از مسایل بسیار مهم در کارگاهها و کارخانجات تزریق پلاستیک و تولید ظروف پلاستیکی موضوع کنترل مواداولیه گران قیمت وارده به انبار و کنترل و پایش میزان مصرف آنها میباشد که اگر به درستی مورد کنترل و پایش قرار نگیرد می تواند موجب بروز خس ارتهای مالی زیاد برای شرکتهای تولیدی گردد.

کنترل مواداولیه وارده و مصرفی ، محاسبه میزان ضایعات خط تولید و … از ضروریات اینگونه خطوط تولید میباشد که به دلیل عدم توجه و یا نگاه هزینه ای به این موارد ، موجب عدم شفافیت در تولید محصول و موادمصرفی کارخانه میگردد.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وجود تحریمها استفاده از مواد اولیه تولید داخل بیشتر شده و به همین دلیل نیاز به پایش تولید محصول از این مواد نیز ضروری میباشد تا بتوان تاثیر استفاده از آن در خط تولید و میزان ضایعات و رضایت مشتری را  محاسبه نمود.

شرکتهای تولیدی بزرگ به دلیل حجم بالای مواداولیه مصرفی نیازمند سیستم و فرآيندی به منظور کنترل و پایش مواداولیه مصرفی ، میزان تولید محصول ، میزان ضایعات و سطح کیفی مواداولیه مصرفی می باشند.

بر این اساس و بنا به سفارش شرکت پاک فیروزه خراسان  اقدام به طراحی و تولید سیستم نرم افزاری کنترل تولید ، لیبلینگ ، بسته بندی و کنترل مصرف مواد برای کارخانه تولید ظروف پلاستیکی این مجموعه نمودیم.

این سیستم که شامل زیر سیستمهای مدیریت انبار مواد ، انبار محصول ، لیبلینگ و بسته بندی محصول می باشد مبتنی بر بارکد طراحی گردیده است.تمامی فرآيندهای ورود مواداولیه مصرفی ، تولید محصول و بسته بندی و انبار با استفاده از تکنولوژی بارکد و دستگاههای بارکد خوان مدیریت و اجرا می گردند.

سیستم امکان محسابه مواد مصرفی ، ضایعات و آمار تولید محصول را در اختیار مدیر شرکت قرارداده و خطای انسانی را در فرآيندهای مختلف به حداقل رسانده است.

این نرم افزار در اسفند ماه ۱۳۹۷ بصورت کامل طراحی و تحویل گردیده است

شایانیت بیش از ۱۵ سال است که با هدف کمک به رشد و بهره وری مجموعه های صنعتی همواره در کنار صنایع مختلف حضور داشته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم

 

کلمات کلیدی:

سیستم نرم افزاری کنترل تولید ، لیبلینگ ، بسته بندی و کنترل مصرف مواد کارگاه تولید ظروف پلاستیکی ، نرم افزار بسته بندی ، نرم افزار لیبلینگ ، نرم افزار مدیریت تولید کارگاه تزریق پلاستیک شایانیت شايانيت