سيستم اتوماسيون رهگيری محصول (خط توليد يخچال و فريزر خانگی)

اين سيستم شامل زير سيستمهای توليد ، کنترل کيفيت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با انبار  ، سفارش توليد،سفارش فروش و مديريت نرم افزار ميباشد.
در اين سيستم برای هر محصول يک سريال يونيک در زمان شروع مراحل توليد تعريف ميشود، ايجاد اين سريال تنها توسط نرم افزار و با توجه به اطلاعات خاص محصولات و نيازمنديهای مشتری انجام ميپذيرد.
فرمول سريال، طی پيشنهاد واحد توليد به نرم افزار داده ميشود و پس از آن کليه موارد مربوط به توليد سريال تنها توسط نرم افزار صورت ميگيرد و هيچگونه امکان حذف حتی از طريق نرم افزار نيز وجود ندارد.
هر سريال توليد شده دارای صفات و ويژگيهای متعدد برگرفته از اطلاعات اصلی کالا (شامل: کد ، شرح ، نوع و…) ، اطلاعات توليدی (مانند: تاريخ و ساعت توليد،شيفت توليد،اطلاعات فنی و …) ، اطلاعات کنترل کيفی ، اطلاعات خدمات پس از فروش و… ميباشد که همه اين اطلاعات به همراه کليه سوابق هر فرآيند در طی مراحل مختلف (توليد،کنترل،انبار،فروش و خدمات پس از فروش) در نرم افزار ثبت ميشوند.

pro-mgr-main

شایانیت: اجرای کلیه سفارشات تولید و طراحی نرم افزار های مورد نیاز صنایع مختلف با بهره گیری از بیش از ۱۵ سال سابقه همراهی با صنایع مختلف.

 

 

مزایای سیستم:
 1. مدیریت آنلاین کلیه سریالهای تولید شده توسط سیستم.
 2. ثبت ، نگهداری و ارائه گزارش از سوابق تعمیرات برای هر یخچال در تمامی مراحل تولید تا انبار.
 3. مانیتورینگ خط تولید و نمایش نموداری میزان یخچالهای موجود در مراحل مختلف تولید تا انبار.
 4. ارائه آمار محصولات بر اساس وضعیت هر سریال (در جریان تولید، تایید کیفی شده ، بسته بندی شده ، موجود در انبار ، فروخته شده ، تحت گارانتی و …)
 5. جلوگیری از خطاهای انسانی در کلیه مرحل تولید و بارگیری محصول با بهره گیری از تکنولوژی بارکد.
 6. امکان بهره گیری از بارکدخوانهای بیسیم در کلیه مراحل مانند بارگیری محصول نهایی به منظور کنترل دقیقتر و آنلاین محصول بارگیری شده با سفارش بارگیری.
 7. ثبت کلیه سوابق خدمات پس از فروش ارائه شده به محصولات در سیستم.
 8. جلوگیری از ارائه خدمات اضافی و یا خارج از مسئولیت گارانتی.
 9. سطح بندی و تعیین دسترسی کاربران بر اساس نوع سطح دسترسی به اطلاعات و سریالها
 10. و …

سيستم سفارشات توليد

 1. ثبت برنامه توليد توسط واحد مالی بر اساس سفارشات مديريت و فروش
 2. کنترل سفارش توليد با موجودی انبار و موجودی خط توليد
 3. کنترل و نظارت بر ميزان توليد و اعلام به واحدهای مربوطه (توليد ، انبار محصول ، انبار مواد و مالی)
 4. و ساير امکانات مورد نياز مديريت مالی
 • سيستم توليد 
  • قابليت ثبت کليه اطلاعات فنی محصول شامل بیش از سی ویژگی برای هر محصول مانند: نوع محصول ، رنگ ، ابعاد ، حجم داخلی ، نوع کمپرسور ، نوع گاز ، نوع ورق ، نوع پاور و…
  • قابلیت تعيين تصوير هر محصول به منظور دقت عمل بيشتر و جلوگيری از خطاهای کاربری در حین بارگیری محصول.
  • قابلیت تعیین نوع سرويس شارژ گاز به منظور استفاده در سيستم اتوماسیون شارژ گاز خط تولید.
  • قابلیت تعيين مدت زمان گارانتی برای هر محصول به منظور کنترل سرویسهای ارائه شده به محصول در طول مدت گارانتی.
  • چاپ ليبل و بارکد در ابعاد مورد نظر برای محصولات تولیدی بلافاصله پس از قرارگيری بدنه یخچال در شروع خط مونتاژ قطعات.
  • وجود کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از خطاهای کاربر تولید در زمان تولید سریال.
  • امکان طراحی دلخواه ليبل در ابعاد مورد نظر
  • امکان تعيين تعداد لیبل مورد نیاز برای هر یخچال. از اين ليبلها به منظور نصب بر روی بدنه ، موتور و کارت گارانتی استفاده میشود.
 • سیستم کنترل کيفيت
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات و سوابق کیفی هر سریال در سیستم.
  • چاپ لیبل تایید کنترل کيفيت به همراه بارکد برای هر یخچال.
  • امکان طراحی لیبل کنترل کیفیت در ابعاد مورد نظر و تعيين تعداد لیبل مورد نیاز برای هر محصول.
 • سیستم بسته بندی
  • چاپ لیبل بسته بندی محصول به همراه بارکد برای هر یخچال.
  • چاپ ليبل نهايي مربوط به بسته بندی پس از طی مراحل کنترل کيفيت و پس از چاپ ليبل کنترل کيفيت انجام ميشود.
  • امکان اصلاح اطلاعات وارد شده برای سريال در اين سيستم وجود دارد. (البته تا قبل از ارسال اطلاعات به انبار)
  • اصلاح اطلاعات ثبت شده سريال پس از ارسال به انبار مستلزم ثبت سند ارجاع به تولید توسط کاربرانبار يا مدير سيستم ميباشد.
  • امکان چاپ مجدد ليبل فقط برای کاربر مدير سيستم وجود دارد.
  • امکان جستجوی پيشرفته و گزارش گيری بر اساس کليه صفات محصول .
  • امکان چاپ ليست نتيجه گزارشات و جستجو ها.
  • امکان دريافت خروجی از اطلاعات .(XLS,DOC,html,xml)
  • و….
 • سيستم ارتباط با نرم افزار مديريت مالی (سيستم انبار)سيستم انباداری مبتنی بر سریال مستقل به منظور کنترل موجودی لجظه ای.
ثبت اسناد رسيد انبار،حواله انبار ، برگشت به انبار ، برگشت به توليد در سيستم انبار به سه روش:
 1. دريافت ليست سريالها از بارکدخوان. در اين روش کاربر انبار ، سريال محصولات مورد نظر را در بارکدخوان ثبت کرده و پس از ارتباط بارکدخوان به رايانه، نرم افزار اطلاعات سريالهای ثبت شده در بارکدخوان در سند انبار ثبت مينمايد.
 2. دريافت ليست سريالها بر اساس تاريخ توليد يا محدوده شماره سريال يا ساير صفات محصول مورد نظر کاربر.
 3. دريافت از فايل متنی حاوی سريالها
 • سيستم سفارشات فروش
 1. ثبت سفارشات بارگيری و فروش توسط واحد مالی در نرم افزار
 2. امکان ارتباط با دستگاه بارکدخوان و کنترل ليست کالاهای مورد نظر در بارگيری
 3. امکان مديريت فرآيند بارگيری کالا در انبار و کنترل از راه دور توسط مدير فروش به منظور تطابق کالای بارگيری شده با سفارش فروش ثبت شده
 4. امکان مانيتورينگ بارگيری محصول
 • سيستم خدمات پس از فروش
 1. ثبت اطلاعات خريدار ، تاريخ فروش و…
 2. ثبت کليه سوابق تعميرات و استفاده از گارانتی محصول فروخته شده
 3. معرفی نمايندگی های فروش و مراکزخدمات پس از فروش
 4. ثبت فعاليت های مراکز خدمات پس از فروش.
 5. امکان گزارشگيری از فعاليت عاملان مجاز تعميرات و نمايندگی های فروش
 6. و ساير امکانات مورد نياز مرکز خدمات پس از فروش
 • سيستم مديريت نرم افزار
اين سيستم شامل امکانات ذيل ميباشد:
 1. معرفی کاربران و تعيين نوع و سطوح دسترسی.
 2. پشتيبان گيری از اطلاعات.
 3. تنظيمات اصلی نرم افزار.
 4. طراحی فرمهای چاپی گزارشات.
 5. طراحی لیبلها
 6. تعیین تصویر امضا برای کاربران انبار ، فروش و حسابداری.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم

 

کلید واژه ها: یخچال سازی , نرم افزار یخچال سازی , یخچال و فریزر خانگی , مدیریت تولیدرهگیری محصوللیبل یخچال , اتوماسیون صنعتی یخچال , نرم افزار خدمات پس از فروش یخچالسازی