دانلود

نرم افزارهای کاربردی و مورد نیاز پیاده سازی سیستم های نرم افزاری با لینک دانلود مستقیم

SQL Server 2008 r2 Express x86110 MB

SQL Server 2008 R2 Express x64110 MB

Microsoft .NET Framework 448.1 MB

۳۴۰ فونت فارسی
۹٫۴ MB