مشاوره و پياده سازی ايزو ۹۰۰۱

images
سیستم های مدیریت کیفیت ، سری استاندارد های ISO 9000
 
درسال۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو(ISO/TC176 ) سری استانداردهایISO 9000   را به جهانیان  ارائه نمود .
imq-iqnet
هدف از تدوین این سری استاندارد ، بوجود آوردن الگوئی بین  المللی برای  پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است  که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت سیستم های مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح  کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان  پیاده سازی  می شود . امروزه  واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی ، علاقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان می دهند.
 فواید استقرار سیستم کیفیت
سیستمهای مدیریت کیفیت به عنوان وسیله ای برای بوجود آوردن محصولات منطبق با آنچه از سوی سازمان به مشتری تعهد شده است با توجه به فواید زیر ، در سازمان استقرار می یابد.
·        بررسی مجدد فعالیتهای سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها
·        شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان ها
·        جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت های برنامه ریزی شده و سیستماتیک
·        کاهش هزینه ها
·        ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده های مدیریتی و کارکنان)
·        ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری ) و بلطبع قابلیت عرض اندام  در فضای مختلف تجاری
·        افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل
گروه توسعه انفورماتيک شایانیت با پشتوانه بيش از ده سال تجربه همکاری در زمينه مشاوره و پياده سازه سيستم مديريت کيفيت و انجام مميزی در شرکتهای صنعتی شهرستان نیشابور و با بهره گيری از دانش کارشناسان گروه، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و يا انجام پروژه های پياده سازی اين سيستمها در سازمانها و شرکتها ميباشد.
ISO 9001 – 2015
ISO 9001 – 2008

تماس بگیرید….  ۷۱۰۴ ۳۵۱ ۹۱۵ ۰

 

کلید واژه – ایزو نیشابور شایانیت شايانيت ISO 9001 – 2008 ISO 9001 2015 پياده سازی ایزوایزو چیست استاندارد ایزو ۹۰۰۱ – مشاوره ایزو ایران مشاور ایزو خراسان  مشاور ایزو مشهد