سیستم مدیریت پرونده های معاینات پزشکی و کلینیکی بهداشت حرفه ای

سیستمی جامع به منظور ثبت اطلاعات و نتایج پزشکی افراد (طب کار) با امکانات فراوان و کاربری آسان 

 • ثبت نامحدود اطلاعات افراد بصورت کامل همراه با ذخیره تصویر افراد

 • مدیریت اطلاعات افراد امکان حذف ، اصلاح ، جستجو

 • لیست گیری از افراد ثبت نام شده

 • ثبت نامحدود پرونده های پزشکی با اطلاعات کامل

 • ثبت نتایج معاینات کلینیکی (قلب ، ریه ، گوش ، چشم و…)

 • ثبت نتایج معاینات چشم پزشکی (تست رنگ ، زاویه و…)

 • ثبت نتایج معاینات گوش

 • ثبت نتایج معاینات دندان پزشکی (تعیین وضعیت تمامی دندانها و نتیجه گیری کلی)

 • ثبت نتایج آزمایشات

 • ثبت نتایج اندازه گیری ها (نبض ، فشار خون ، قد ، وزن)

 • ثبت نتیجه کلی برای معاینه (پذیرش , رد ، مشروط)

 • مدیریت هوشمند نتیجه کلی معینات

 • امکان تعریف نامحدود آزمایشات مختلف و پارامترهای هر آزمایش و ثبت نتایج برای هر فرد

 • امکان ثبت نامحدود مستندات تصویری در نرم افزار

 • امکان چاپ نتایج معاینات

 • امکان گزارش گیری متنوع بر اساس کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده افراد

 • امکان ارسال نتایج گزارشات به اکسل

 • امکان طراحی فرم چاپی گزارشات به فرمت دلخواه کاربر

 • و…

سیستم ثبت معاینات پزشکی ، سیستم معاینات دوره ای ، سیستم ثبت پرونده های پزشکی  ، بهداشت حرفه ای ، طب کار