نرم افزار مدیریت تردد ،محاسبه کارکرد و اطلاعات پرسنلی شایان

یکی از مشکلات بزرگ موسسات و شرکتهای بزرگ محاسبه کارکرد پرسنل بر اساس تنوع ترددهای مختلف و بر طیق قوانین کشوری میباشد.

شرکتهای بزرگ به دلیل بهره گیری از تعداد نیروی انسانی زیاد و همچنین گروههای مختلف کاری با تنوع در زمانهای تردد، همواره زمان و نیروی انسانی زیادی را وقف محاسبه کارکرد افراد و انتقال آن به سیستمهای حسابداری مینمایند. مشکل دیگری که شرکتها با آن مواجه هستند عدم وجود سیستمهای محاسبه کارکرد اختصاصی و جامع در نرم افزارها و سیستمهای حسابداری مالی میباشد و این مشکل مدیران مالی و اداری شرکتها را دچار مشکلات زیادی برای محاسبه کارکرد افراد میکند.

تجربه برخورد با اینگونه مشکلات ما را بر آن داشت تا با بهره گیری از بیش از یک دهه فعالیت در صنایع مختلف اقدام به طراحی نرم افزار مدیریت تردد ،محاسبه کارکرد و اطلاعات پرسنلی شایان نماییم. نرم افزاری که علاوه بر برخورداری از تمامی امکانات مورد نیاز سیستمهای کنترل تردد امکان اتصال با تمامی نرم افزارهای مدیریت مالی را دارا بوده و میتواند با دستگاههای حضور و غیاب مختلف کار کند.

این نرم افزار در کنار امکانات و قابلیتهای زیادی که دارد از ویژگی سادگی در انجام کارها نیز برخوردار است. بطوری که با بهره گیری از هوش مصنوعی طراحی شده در آن کاربر میتواند با حداقل ورود اطلاعات تمامی عملیات محاسبه کارکرد را به سادگی انجام داده و خروجی آنرا در نرم افزار مدیریت مالی مورد استفاده قراردهد.

در ادامه برخی از امکانات و قابلیتهای نرم افزار مشاهده خواهید نمود.

 1. ثبت اطلاعات پرسنلی (اطلاعات فردی،تردد،تصوير شخص،سوابق تحصیلی ، سوابق پزشکی و…) با امکان حذف ، اصلاح و افزودن افراد جديد بدون محدوديت.
 2. امکان ثبت ۳ کد پرسنلی در نرم افزار. (کد کارت ، کد حسابداری و کد توليدی- مبنای محاسبات و ارتباط با ساعت کد کارت ميباشد.)
 3. تعريف و ثبت شيفتهای کاری بدون محدوديت
 4. تعريف و ثبت گروههای کاری بدون محدوديت در تعداد گروهها.
 5. تعريف و ايجاد تقويم کاری گروهها بدون محدوديت در تنوع تردد آنها.
 6. امکان برنامه ريزی مکانيزه تقويم کاری به مدت دلخواه با استفاده از الگوی تعريف شده توسط کاربر.
 7. تعيين شبکاری،جمعه کاری،نوبت کاری(۱۰ ، ۱۵ ، ۲۲٫۵ و …)،اضافه کاری ثابت و… برای گروههای کاری.
 8. معرفی تقويم کاری و تعيين روزهای تعطيلات رسمی برای گروههای مجاز.
 9. ارتباط با ساعت حضور و غياب پرسنلی و دريافت و پردازش اطلاعات تردد.
 10. امکان دريافت اطلاعات تردد از فايل متنی.
 11. ثبت احکام و مجوزهای تردد پرسنلی شامل : اضافه کاری ، مرخصی (ساعتی و روزانه) ، ماموريت (ساعتی و روزانه) ، تعويض شيفت ، تاخير سرويس بصورت گروهی و فردی.
 12. امکان دريافت اطلاعات احکام و مجوزها از فايل
 13. پردازش هوشمند ورود و خروجهای پرسنلی و محاسبه ميزان کارکرد افراد بر مبنای تعاريف شيفت و گروه کاری هر فرد.
 14. محاسبه دقيق (به دقيقه) زمانهای کارکرد ، مرخصی ، ماموريت ، اضافه کاری ، تاخير ، تعجيل در خروج و …
 15. امکان اصلاح زمانهای تردد پرسنل در نرم افزار توسط کاربر ارشد، قابل استفاده در محاسبات بدون تغيير در ساعت اصلی تردد.
 16. نمايش هوشمند ترددهای دارای اشکال و ناقص پرسنل به تفکيک فرد يا نوع اشکال.
 17. تمايز روزهای با تردد ناقص از روزهای کارکرد کامل با تغيير در رنگ رديفها با امکان تعيين رنگ دلخواه کاربر.
 18. فيلتر پيشرفته ليست پرسنل بر اساس کليه صفات پرسنل.
 19. جستجوی هوشمند پرسنل در ليست پرسنلی.
 20. ثبت احکام و مجوزهای تردد در هنگام کنترل ومحاسبه کارکرد.(ساده و سريع بصورت گروهی يا فردی)
 21. نمايش لحظه ای محاسبات کارکرد پس از اعمال آخرين تغيير در تردد افراد.
 22. امکان انجام محاسبات و کنترل تردد افراد در دوره های زمانی دلخواه برای پرسنل مورد نظر کاربر.
 23. محاسبه هوشمند نوبت کاری ، جمعه کاری ، شبکاری.
 24. محاسبه طلب مرخصی پرسنل و امکان گزارش دهی لحظه ای.
 25. ایجاد فایل خروجی مورد نیاز سیستمهای مدیریت مالی.
 26. نمايش سوابق تردد ، مرخصی ، ماموريت ، تاخير و… در ليست پرسنل.
 27. گزارشات متنوع از تردد ، محاسبات کارکرد ، احکام صادره ، مجوزهای استفاده شده و… در بازه های زمانی دلخواه برای پرسنل مورد نظر.

 

 

کلمات کلیدی: نرم افزار کارکرد , نرم افزار حضور و غیاب , نرم افزار پرسنلی , سیستم حضور و غیاب , شایانیت,شايانيت,Shayanit,تماس با ما,ساعت حضور و غیاب