منبع باز یا اوپن سورس (Open source) چه مفهومی دارد؟

نرم افزار باز و آزاد، کد منبعی است که به صورت باز به اشتراک گذاشته می شود و با وجود پروانه دار بودن، هیچ محدودتی در استفاده، اعمال تغییر و توزیع آن وجود ندارد.

در مورد این تعریف کاملا بدون محدودیت کمی سردرگمی وجود دارد زیرا در اینجا عبارت آزاد، به آزادی استفاده از محصول اشاره دارد و هیچ بحثی در زمینه قیمت، هزینه و… مطرح نمی شود. در واقع آزاد بودن ارتباطی به رایگان بودن ندارد.

به طور معکوس، . اگرچه طرفداران عبارت متن باز معتقدند شرایط ذکر شده در سند تعریف متن باز باید رعایت شود اما ریچارد استالمن معتقد است معنی اشکار عبارت منبع باز این است که کد منبع به صورت عمومی منتشر شده و برای بررسی بیشتر در دسترس است و این موضوع لزوما هیچگونه حق دیگری را به مصرف کننده نمی دهد.

مفهوم باز و آزاد نباید با مفاهیمی مانند مالکیت عمومی (مالکیت دولتی)، غیرخصوصی سازی (ملی سازی)، ضد خصوصی سازی (فعالیت ضد شرکتی) و رفتار شفاف اشتباه گرفته شود.